Báo cáo về kết quả đánh giá nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm để triển khai chương trình thí điểm điều trị rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone tại tỉnh Hủa phăn, Lào

Tiếp tục chương trình hỗ trợ kỹ thuật triển khai thí điểm điều trị rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone tại tỉnh Hủa Phăn, Lào, sáng ngày 19 tháng 12 năm 2022, PGS.TS Lê Minh Giang – Giám đốc V-ITTC, và TS. Nguyễn Thị Minh Tâm – đại diện đền từ Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y Tế Việt Nam đã có bài trình bày báo cáo kết quả của chuyến công tác hồi tháng 8/2022, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và thành quả đã đạt được của chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone khi triển khai ở Việt Nam. Đồng thời hai chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị khi bắt đầu triển khai chương trình với nhiều lãnh đạo từ các bộ ngành liên quan tại Thành Phố Viêng Chăn, Lào.

Trong bài trình bày, PGS.TS Lê Minh Giang đã chia sẻ kết quả đánh giá về nguồn lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng ma túy tại tỉnh Hủa Phăn và một số khó khăn, thách thức, và cách ứng phó khi tiến hành triển khai thí điểm chương trình điều trị rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone tại tỉnh Hủa Phăn, Lào. Về phía V-ITTC, đóng vai trò hỗ trợ kĩ thuật, trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt chuyên môn và phối hợp tổ chức tập huấn cho nhóm cán bộ y tế của tỉnh để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ và tính bền vững của chương trình điều trị methadone.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *