NGHIÊN CỨU HIM-Hanoi: TỶ LỆ NHIỄM MỚI HIV VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NAM TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI (MSM) TẠI HÀ NỘI

Trong bối cảnh dịch HIV/AIDS trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đang gia tăng tại Việt Nam nhưng các số liệu ước tính tỷ lệ mới mắc HIV và STI trong nhóm này còn hạn chế, nghiên cứu HIM-Hanoi đã bắt đầu được triển khai từ tháng 7/2017 nhằm ước tính tỷ lệ nhiễm mới HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (như giang mai, lậu Herpes, Chlamydia, viêm gan B, C) đồng thời tìm hiểu những yếu tố tác động đến tỷ lệ nhiễm mới trong nhóm nam tình dục đồng giới (MSM) tại Hà Nội. Nghiên cứu hướng tới việc cung cấp các bằng chứng cho việc phát triển các chương trình can thiệp phù hợp nhằm hạn chế sự gia tăng dịch HIV trong nhóm MSM tại Việt Nam. HIM-Hanoi được tài trợ bởi Chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) theo Thỏa thuận hợp tác (5U2GGH000794) và được thực hiện tại phòng khám SHP – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu bao gồm:  

  1. Xác định tỷ lệ hiện nhiễm HIV, HCV, HBV và các STIs khác (bao gồm giang mai, Herpes Simplex và lậu) và các yếu tố liên quan đến tỷ lệ hiện nhiễm trong nhóm MSM tại Hà Nội ;
  2. Ước tính tỷ lệ nhiễm mới HIV và các STIs trong 12 tháng theo dõi và các yếu tố tác động đến tỷ lệ nhiễm mới ;
  3. Xác định những thay đổi trong hành vi của đối tượng (thực hành tình dục, sử dụng ma túy, cũng như tiếp cận và sử dụng dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV) và các yếu tố tác động đến lây nhiễm HIV của MSM trong 12 tháng theo dõi ;

Cho đến giữa năm 2019, nghiên cứu đã tuyển dụng được 1.893 MSM, trong đó 1681 trường hợp âm tính với HIV và 212 MSM dương tính với HIV tại vòng điều tra ban đầu. Tất cả các MSM (âm tính và dương tính với HIV) sau đó đều mời tham gia vào nghiên cứu tiếp theo nhằm theo dõi trong vòng 12 tháng với nhánh HIV âm tính và 24 tháng với nhánh HIV dương tính. Có 1.498 MSM đã đồng ý tham gia vào nghiên cứu thuần tập nhánh âm tính và 201 khách hàng đồng ý tham gia vào nghiên cứu thuần tập nhánh dương tính.

Hiện nay nghiên cứu đã kết thúc giai đoạn thu thập dữ liệu và đang ở giai đoạn phân tích số liệu, viết bài và xuất bản các bài báo trong nước và quốc tế. Một số các kết quả nghiên cứu ban đầu đã được trình bày tại các Hội nghị Quốc tế, bao gồm :

  • Hội nghị AIDS Quốc tế lần thứ 22 (The 22nd International AIDS conference) với hai bài viết được trình bày (1) “HIV prevalence of sexual transmitted infection among MSM in Vietnam and the need of STIs intervention” (Diep TB Vu et al); và (2) “Prevalence and correlates of HIV infection among MSM in Hanoi, Vietnam” (Bui H et al)
  • Hội nghị Quốc tế thường niên về Retrovirus và Nhiễm trùng cơ hội 2019 (CROI 2019) với phân tích “Substantial unmet need for PrEP among MSM in Hanoi (Ramona Bhatia et al)
  • Hội nghị IAS Khoa học HIV lần thứ 10 (10th IAS conference on HIV science) với bài viết “High burden of recent and prevalent HIV infection among men who have sex with men (MSM) in Hanoi, Vietnam” (Giang L.M et al)

Nhóm nghiên cứu đang thảo luận về số liệu HIM – Hanoi