TT Tiêu đề Tên tạp chí
1 Hiệu quả của can thiệp thí điểm giảm sử dụng Methamphetamine trên bệnh nhân điều trị Methadone tại Hà Nội Tạp chí Nghiên cứu Y học
2 Đặc điểm bệnh nhân điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Burenorphine và methadone tại ba tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019 Tạp chí Y học Việt Nam
3 Tuân thủ điều trị ARV trên bệnh nhân HIV có điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng buprenophine/naloxone ở Hà Nội Tạp chí Y học Việt Nam
4 Trầm cảm ở người bệnh điều trị Methadone và Buprenorphine tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam: tỷ lệ và các yếu tố liên quan Tạp chí Nghiên cứu Y học
5 Hiệu quả điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Buprenorphine/Naloxone trên bệnh nhân hiv ghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở HIV ngoại trú ở Hà Nội Tạp chí Nghiên cứu Y học
6 Mô hình lồng ghép điều trị nghiện chất bằng suboxone tại cơ sở điều trị HIV ngoại trú ở Hà Nội: quan điểm của cán bộ y tế và bệnh nhân Tạp chí Nghiên cứu Y học
7 Willingness to use oral pre-exposure prophylaxis among HIV-negative people who inject drugs in Hanoi, Vietnam Tạp chí Nghiên cứu Y học
8 Một số yếu tố liên quan đến thực trạng sử dụng đa chất gây nghiện ở nam tiêm chích heroin tại Hà Nội Tạp chí Nghiên cứu Y học
9 Complex recent Poly-drug use patterns and some correlates among Vietnamese injecting drug users: A preliminary epidemiological trajectory Vietnam Journal of preventive medicine
10 Sức khoẻ tâm thần và một số yếu tố liên quan ở thành viên gia đình nam tiêm chích ma tuý nhiễm HIV Tạp chí Nghiên cứu Y học
11 Trầm cảm ở thành viên gia đình của nam tiêm chích ma túy nhễm HIV tại Hà Nội năm 2016 Tạp chí Nghiên cứu Y học
12 Sử dụng đa chất gây nghiện ở nam bán dâm đồng giới: áp dụng phương pháp phân tích lớp ẩn Tạp chí Nghiên cứu Y học
13 Thực trạng nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại các cơ sở điều trị methadone tại Việt Nam năm 2015 Tạp chí Nghiên cứu Y học
14 Sử dụng đa ma túy trong nhóm nam sử dụng heroin tại 3 thành phố của Việt Nam Tạp chí Y học Thực hành
15 Sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine (ATS) trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Việt Nam Tạp chí Y học Thực hành
16 Cấu trúc xã hội liên quan đến nguy cơ sử dụng các chất kích thích dạng Amphetamine trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới ở Việt Nam Tạp chí Y tế Công cộng
17 Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương trình điều trị thay thế bằng methadone ở Việt Nam Giới, tình dục và sức khỏe
18 Văn hóa nhóm và việc sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine trong nhóm nam tình dục đồng giới tại Việt Nam Nghiên cứu Gia đình và Giới
19 Trải nghiệm cai nghiện bằng Methadone: Lợi ích, thách thức và ước vọng Nghiên cứu Gia đình và Giới
20 Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: Sự ‘nhập nhằng’ quan niệm nạn nhân – tội nhân – bệnh nhân và thách thức với chương tình can thiệp Giới, tình dục và sức khỏe
21 Thực trạng sử dụng ma túy tổng hợp ở  một số nhóm nguy cơ cao tại hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Y tế Công cộng
22 “Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi” – Rượu và chiến lược để thành công của nam giới nông thôn Việt Nam Giới, tình dục và sức khỏe
23 Các yếu tố liên quan giữa thời gian chuyển từ hút sang chích ở nam thanh niên có sử dụng heroin Tạp chí Nghiên cứu Y học
24 Nghiên cứu đặc điểm của nam thanh niên 16-29 tuổi có sử dụng heroin tại Hà Nội Tạp chí Nghiên cứu Y học
25 Hành vi tình dục của nhóm nam thanh niên tuổi từ 16-29 có sử dụng ma túy tại Hà Nội năm 2005 Tạp chí Nghiên cứu Y học

TT Tiêu đề Tên tạp chí 1 Hiệu quả của can thiệp thí điểm giảm sử dụng Methamphetamine trên bệnh nhân điều trị Methadone tại Hà Nội Tạp chí Nghiên cứu Y học 2 Đặc điểm bệnh nhân điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Burenorphine và methadone tại ba tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019 Tạp chí