TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU VỀ LẠM DỤNG CHẤT – HIV (CREATA-H)

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về lạm dụng chất – HIV (CREATA-H), tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo cán bộ phòng chống HIV/AIDS, được thành lập theo quyết định số 1290/YHN-QĐ ngày 09/8/1994. Trung tâm ra đời trong bối cảnh những ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu nhanh chóng triển khai các nghiên cứu về vi sinh, dịch tễ học của HIV tại Việt Nam và cung cấp các khóa đào tạo cập nhật kiến thức về HIV cho cán bộ đang học tập công tác tại các cơ sở đào tạo và thực hành chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ năm 2003, Trung tâm có những bước phát triển lớn mạnh trong triển khai các nghiên cứu, can thiệp hành vi về nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh đồng nhiễm trong nhóm có nguy cơ cao như người tiêm chích ma túy, người bán dâm, thanh thiếu niên đường phố và nam quan hệ tình dục đồng giới. Từ năm 2011, Trung tâm mở rộng các hoạt động nghiên cứu và đào tạo ra lĩnh vực lạm dụng chất và trở thành cơ quan quốc gia hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai các nghiên cứu, đào tạo và can thiệp về dự phòng và điều trị về lạm dụng chất. Song song với các hoạt động trong lĩnh vực lạm dụng chất, phòng khám Sống Hạnh Phúc (SHP) trực thuộc Trung tâm và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã được thành lập năm 2013 nhằm cung cấp các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở thanh thiếu niên, đặc biệt là nam quan hệ tình dục đồng giới và nam bán dâm. Đây là đơn vị triển khai nghiên cứu thuần tập về nguy cơ nhiễm mới HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thu hút sự tham gia của gần 2,000 nam quan hệ tình dục đồng giới đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp ước tính chính xác về tỷ suất nhiễm mới HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và đề xuất các giải pháp dự phòng và chăm sóc HIV phù hợp, hiệu quả, bao gồm việc cung cấp thuốc dự phòng lây nhiễm HIV trước phơi nhiễm (PrEP). Phòng khám hiện đang cung cấp PrEP miễn phí cho khoảng 700 bệnh nhân gồm nam quan hệ tình dục đồng giới và các nhóm nguy cơ khác.

Trở thành một trung tâm chuyên sâu tầm cỡ quốc gia trong nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ liên quan đến dự phòng, điều trị lạm dụng chất – HIV ở Việt Nam.

– Cung cấp bằng chứng khoa học cho việc hoạch định chính sách và can thiệp dự phòng, chăm sóc và điều trị lạm dụng chất và HIV cho các nhóm quần thể đích.

– Nâng cao năng lực sử dụng dữ liệu khoa học trong thiết kế và triển khai các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị hiệu quả tại các cơ sở tuyến xã và quận huyện.

– Định kỳ cập nhật và lồng ghép các nội dung đào tạo về HIV và lạm dụng chất vào chương trình đào tạo y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, và các cơ quan đào tạo y học khác tại Việt Nam.

– Sinh viên và học viên của chương trình đào tạo về lạm dụng chất và HIV.

– Người có các rối loạn sử dụng chất và có nhu cầu nhận tư vấn, hỗ trợ về dự phòng, chăm sóc và điều trị tình trạng phụ thuộc các chất gây nghiện.

– Người có nhu cầu sàng lọc, nhận tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ về dự phòng, chăm sóc và chuyển gửi điều trị HIV.