Hội thảo Khoa học phổ biến kết quả nghiên cứu HIM-Hanoi

Ngày 27 tháng 09 năm 2019, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Lạm dụng chất – HIV phối hợp với Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế cộng cộng tổ chức hội thảo “HIM-Hanoi: Bằng chứng khoa học phục vụ dự phòng và chăm sóc HIV ở nhóm MSM” tại Trường Đại học Y Hà Nội. Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ kết quả ban đầu của nghiên cứu thuần tập HIM-Hà Nội và thảo luận về ý nghĩa đối với hoạt động phòng, chống HIV ở nhóm MSM, đồng thời thúc đẩy mối liên kết giữa các nhà khoa học, cán bộ chương trình và tổ chức cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực liên quan. HIM-Hanoi là nghiên cứu thuần tập tương lai trong nhóm người là nam hoặc chuyển giới nữ từ 16 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống tại Hà Nội và tự báo cáo là có quan hệ tình dục miệng hoặc hậu môn với ít nhất một nam giới khác trong vòng 12 tháng trước thời điểm tham gia nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu của HIM-Hanoi nhằm xác định tỷ lệ hiện nhiễm và mới nhiễm HIV, viêm gan và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong MSM, đồng thời ghi nhận hành trình tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV của MSM là người có H. Nghiên cứu này do PEPFAR tại trợ thông qua văn phòng trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 70 đại biểu là cán bộ y tế hiện đang công tác tại các cơ quan trong hệ thống phòng chống HIV của Việt Nam từ trung ương đến địa phương, các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực dự phòng, chăm sóc HIV tại Việt Nam, cùng sự tham gia đông đảo của các thành viên trong các nhóm cộng đồng người đồng giới nam và chuyển giới nữ. Sau khi nghe nhóm nghiên cứu báo cáo các kết quả chính, các thành viên hội thảo đã đặt câu hỏi và thảo luận sôi nổi về các kết quả nghiên cứu, cũng như các gợi ý các thiệp dự phòng, chăm sóc HIV từ các kêt quả này.

Các thành viên quan tâm đến tóm tắt các kết quả bước đầu của nghiên cứu xin download tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *