Khảo sát chọn địa bàn triển khai mô hình thí điểm “Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người sử dụng ma tuý”

Trong 2 tuần từ ngày mùng 6 đến 17 tháng 02 năm 2023, cán bộ nhóm can thiệp đến từ Trung tâm Chuyển giao công nghệ Quốc tế về điều trị Nghiện chất – Trường Đại học Y Hà Nội, cùng với đại diện đến từ Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội đã tiến hành khảo sát địa bàn tại 6 phường, thuộc 3 quận Cầu Giấy, Thanh Trì, và Hoàn Kiếm để đánh giá sự đồng thuận và sẵn sàng của đội ngũ cán bộ xã hội tình nguyện tại địa phương, tìm hiểu những thuận lợi và thách thức khi tiếp cận với người sử dụng ma tuý trên địa bàn và thu thập thông tin các dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe có sẵn tại địa bàn, phục vụ cho hoạt động triển khai mô hình thí điểm “Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người sử dụng ma tuý” trong năm 2023.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ Quốc tế về điều trị Nghiện chất – Trường Đại học Y Hà Nội, đóng vai trò là đơn vị hỗ trợ kĩ thuật và triển khai chính, phối hợp cùng với Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội sẽ triển khai mô hình thí điểm “Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người sử dụng ma tuý” lồng ghép với những can thiệp tâm lý xã hội có hiệu quả dựa trên bằng chứng như Phỏng vấn tạo động lực và Quản lý Trường Hợp để quản lý và hỗ trợ người sử dụng ma túy tái hòa nhập cộng đồng và có thêm những kiến thức liên quan đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tư vấn pháp lý có sẵn tại địa bàn.

Trong thời gian sắp tới, dự kiến vào tuần đầu của tháng 3 năm 2023, Trung tâm Chuyển giao công nghệ Quốc tế về điều trị Nghiện chất – Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức khóa tập huấn trong 2 ngày để hướng dẫn can thiệp Phỏng vấn tạo động lực và Quản lý trường hợp dành cho 15 cán bộ xã hội tình nguyện thuộc 3 phường được lựa chọn và 02 cán bộ Chi cục phòng Chống tệ nạn xã hội để có thể thực hiện và giám sát các hoạt động can thiệp trong suốt quá trình triển khai mô hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *