THÍ ĐIỂM CAN THIỆP GIẢM SỬ DỤNG ATS

Mã số tài trợ: NIH R01DA037441

Nghiên cứu ra đời trong bối cảnh Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cần lồng ghép điều trị rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng methadone hoặc buprenorphine với chăm sóc HIV để cải thiện kết quả điều trị HIV, tuy nhiên, việc triển khai điều trị bằng buprenorphine vẫn đang hạn chế ở nhiều quốc gia. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của việc lồng ghép điều trị buprenorphine trên kết quả điều trị rối loạn sử dụng CDTP và HIV tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là nhằm so sánh hiệu quả của hai biện pháp điều trị nghiện CDTP– Suboxone và Methadone – lên mức độ tham gia điều trị và hiệu quả điều trị HIV tại một số địa phương của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu:

1. Đánh giá tác động của điều trị BUP/NX tại cơ sở điều trị HIV ngoại trú (n=225) so với chuyển gửi điều trị Methadone (n=225) lên mức độ tham gia và hiệu quả điều trị HIV ở bệnh nhân nhiễm HIV nghiện chất dạng thuốc phiện.

2. Đánh giá tác động của điều trị BUP/NX tại phòng khám so với chuyển gửi điều trị Methadone lên việc sử dụng chất dạng thuốc phiện của bệnh nhân HIV nghiện chất dạng thuốc phiện.

3. Đánh giá kinh nghiệm triển khai điều trị BUP/NX tạo cơ sở cho việc mở rộng điều trị BUP/NX tại cơ sở điều trị HIV ngoại trú toàn quốc.

Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian từ năm 2013 đến 2019 và triển khai tại địa bàn Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa. Hiện nay nghiên cứu đã kết thúc giai đoạn thu thập dữ liệu và đang trong giai đoạn phân tích số liệu, viết bài và xuất bản các bài báo trong nước và quốc tế.