Thông báo tuyển sinh đào tạo y tế liên tục năm 2021

Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 và Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế. Căn cứ Quyết định số 2800/QĐ-ĐHYHN ngày 28/7/2016 của Hiệu trưởng ban hành Quy định hoạt động đào tạo y tế liên tục của Trường Đại học Y Hà Nội. Trường Đại học Y Hà Nội, với đầu mối triển khai là Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Lạm dụng chất – HIV, thông báo kế hoạch các lớp đào tạo liên tục với hình thức trực tuyến. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Thông tin về lớp học xin liên hệ

  • ThS. Trần Thị Hảo, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, điện thoại: 0914 926 567.
  • ThS. Tống Thị Khuyên, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Lạm dụng chất-HIV, điện thoại: 098 890 7119.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *