Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo y tế liên tục “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” – Khóa 1

Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 19/01/2016 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-BYT ngày 6/02/2013 về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị đào tạo về chương trình điều trị thay thế nghiện chất các dạng thuốc phiện dạng Methadone. Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về lạm dụng chất – HIV thông báo tuyển sinh các lớp “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” năm 2020.

Toàn văn Thông báo, xin mời quý vị xem TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *