Tập huấn điều trị buprenorphine ở Hà Nội

Trong ba ngày 15-18 tháng 1 năm 2019, dưới sự tài trợ của Quỹ Global Fund, Đại Học Y Hà Nội đã tổ chức một khóa đào tạo về điều trị buprenorphine cho các nhân viên y tế methadone và các đồng đẳng viên của ba tỉnh miền núi Điện Biên, Sơn La và Nghệ An. Khóa học này nhằm mục đích chuẩn bị cho triển khai phương pháp điều trị nghiện chất buprenorphine, bên cạnh điều trị methadone hiện nay. Trong buổi họp, nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã được thành lập để hỗ trợ trực tiếp các nhân viên y tế tại từng tỉnh khi họ bắt đầu buprenorphin vào đầu tháng 3 năm 2019, thông qua giám sát kỹ thuật trực tiếp và ECHO. Cuối hội thảo, học viên được tập hợp thành từng nhóm thảo luận để đưa ra các thách thức, giải pháp để tuyển bệnh nhân mới và mở rộng điều trị trên toàn tỉnh.Thiết kế ban đầu của chương trình đào tạo này là dành cho những nhân viên y tế đã có kinh nghiệm điều trị bằng methadone. Tuy nhiên, trong các học viên, nhóm bác sĩ đa phần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, trong khi hầu hết các tư vấn viên hoàn toàn mới đối với điều trị nghiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *