Thảo luận kế hoạch triển khai mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV thân thiện với cộng đồng đích tại Hải Phòng

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2020, nhóm cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội và Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng đã có buổi họp với đại diện Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hải Phòng (PAC) để thảo luận kế hoạch triển khai mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV thân thiện với cộng đồng đích tại địa phương. Sau buổi họp, các bên đã bước đầu thống nhất được khung kế hoạch triển khai mô hình, bao gồm cả việc lựa chọn cơ sở thực hiện và dự thảo nguồn nhân lực cho dự án.

Trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực hệ thống y tế Việt Nam, với sự tài trợ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), Trường Đại học Y Hà Nội là đơn vị điều phối dự án xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV thân thiện với cộng đồng đích. Dự án này nhằm mục đích hỗ trợ các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV (xét nghiệm, điều trị, dự phòng…) phát triển gói dịch vụ có chất lượng, dễ tiếp cận và thân thiện với các cộng đồng đích tại Việt Nam, bao gồm nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, người lao động tình dục, người tiêm chích ma tuý, người sống chung với HIV, bạn tình và bạn chích của các cộng đồng nói trên. Tiếp nối thành công của việc triển khai thí điểm tại 4 phòng khám ngoại trú ở Hà Nội, mô hình này dự kiến tiếp tục được mở rộng tại các cơ sở mới ở Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Buổi họp ngày 25/05/2020 giữa đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng và PAC Hải Phòng giúp đặt nền tảng kế hoạch để triển khai mô hình tại Hải Phòng trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi họp

Những nội dung được thảo luận bao gồm kế hoạch dự kiến các đầu mục hoạt động, khung thời gian triển khai mô hình, các cơ sở sẽ tham gia dự án, nguồn nhân lực sẽ được huy động bao gồm cả các tổ chức cộng đồng (CBO) đại diện cho những nhóm đích tại địa phương và các thủ tục hành chính cần thiết. Ông Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc PAC Hải Phòng, chia sẻ quyết tâm và sự sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan để triển khai mô hình hiệu quả nhất có thể, giúp thu hút và duy trì việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV trong các nhóm đích tại địa phương.

Dự án luôn tuân thủ nguyên tắc có sự tham gia của cộng đồng

Một mục tiêu quan trọng của dự án cũng được các bên thảo luận kỹ càng, đó là việc xây dựng mối quan hệ bền vững giữa cán bộ y tế với khách hàng thuộc các nhóm cộng đồng đích. Để đảm bảo nguyên tắc tham gia của cộng đồng, CBO Cát Trắng sẽ là tổ chức đại diện các nhóm đích tại Hải Phòng trong việc xây dựng mô hình ở địa phương. Các bên tham gia buổi họp đều hi vọng rằng, mô hình này cũng sẽ giúp nâng cao năng lực cho các CBO ở địa phương trong tự ứng phó và giải quyết các vấn đề sức khoẻ thuộc cộng đồng mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *